Dokumenty

Dane do umowy i przelewu:

Be Active Group, Piotr Jaskółowski
Ul. Skarbka z Gór 124/23
03-287 Warszawa

NIP: 524 243 07 87
Regon:141044018

PKO BP
89 1020 1042 0000 8102 0183 9992